Cytotoxic Activity of [1-(2-Methyl-2-Propenyl)-3-(2-Methylbenzyl)Benzimidazolium Chloride and its Silver(I) Complex on PC-3 Human Prostate Cancer Cell Line

Author:

Number of pages: 163-168
Year-Number: 2021-Volume: 3 Issue: 2

Abstract

Bu çalışmada, benzimidazol temelli N-heterosiklik karben (NHC) ligandı ve ligandın gümüş(I) (Ag(I))   kompleksinin PC-3 insan prostat kanser hücre hattı üzerine sitotoksik aktivitesi (3-(4,5-dimetiltiyazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum bromür (MTT) yöntemi ile belirlendi.  Ayrıca ligand ve kompleks, WI-38 insan sağlıklı akciğer fibroblast hücrelere uygulanarak kanserli ve sağlıklı hücreler arasındaki seçicilikleri açısından test edildi.  Hücreler, 96 oyuklu plakalara 1x105 hücre/ml yoğunluğunda ekilerek, ligand ve kompleksin farklı derişimleri ile (1-20 µM) ve 24, 48 ve 72 saat boyunca inkübe (doğrumu bu) edildi.  MTT analiz sonuçları, ligandın (la) kanser hücreleri üzerinde Ag(I)-NHC kompleksinden (2a) daha düşük sitotoksik aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir.  Ayrıca, benzimidazol ligandı (1a) ve Ag(I)-NHC kompleksinin (2a) WI-38 insan sağlıklı akciğer fibroblast hücrelerinde, PC-3 insan prostat kanser hücrelerine göre daha düşük sitotoksik aktivite gösterdiği saptandı. Kompleks (2a),   uygulamasından 24 saat ve 48 saat sonra PC-3 prostat kanser hücreleri ve sağlıklı hücreler arasındaki seçicilik  indeksi yaklaşık 2 olarak belirlenirken, 72 saat uygulama sonrasındaki seçicilik indeksi ise yaklaşık 3 olarak belirlenmiştir. Kompleksin (2a) sitotoksik moleküler mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılacağı in-vitro ve in-vivo çalışmalar, sağlıklı hücreler üzerine daha düşük sitotoksik aktivite gösteren yeni ilaç adayı molekül geliştirilmesinde önemli olacaktır.

 

Keywords

Abstract

In this study, the cytotoxic activity of the benzimidazole-based N-heterocyclic carbene (NHC) ligand and the silver(I) (Ag(I)) complex of the ligand were determined by 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay on the PC-3 human prostate cancer cell line. In addition, the ligand and complex were tested for selectivity between cancer and healthy cells by applying to human healthy lung fibroblast cells, WI-38. The cells were seeded at a density of 1x105 cells/ml in 96-well plates and incubated with different concentrations (1-20 µM) of ligand and complex for 24, 48 and 72 hours. MTT analysis results showed that the ligand (la) has lower cytotoxic activity on cancer cells than Ag(I)-NHC complex (2a). Also, the benzimidazole ligand (1a) and Ag(I)-NHC complex (2a) showed lower cytotoxic activity against WI-38 human healthy lung fibroblast cells than PC-3 human prostate cancer cells. The selectivity index between PC-3 prostate cancer cells and healthy cells after 24 and 48 hours was determined as approximately 2, while the selectivity index after 72 hours application was determined as approximately 3. In-vitro and in-vivo studies in which the effects of the complex (2a) on cytotoxic molecular mechanisms will be important in developing a new drug candidate molecule with lower cytotoxic activity on healthy cells.

 

Keywords