Evaluation of Serum Interleukin-10, Tumor Necrosis Factor Alpha Level and Cardiovascular Autonomic Functions in Multiple Sclerosis Patients

Author : - Şeyda Figül Gökçe, Burhanettin Çiğdem, Sevil Ceyhan Doğan
Number of pages : 204-209

Abstract

Keywords

Multipl skleroz, kalp hızı değişkenliği, interlökin-10, tümör nekroz factor- α, otonomik disfonksiyon

Read:137

Download: 57

Atıf Bulunamadı