Antikanser Ajanlar İçin Hedef Olarak DNA Topoizomerazlar
DNA Topoisomerases as Targets for Anticancer Agents

Author : -Ulviye Acar Çevik
Number of pages : 306-312

Abstract

Kanser, hücrenin temel işlevlerini düzenleyen mekanizmalardaki bozuklukların sonucunda ortaya çıkan ve çeşitli genetik değişikliklerden kaynaklanan kompleks bir hastalıktır. Bu genetik değişiklikler neticesinde hücre döngüsünün bozularak sürekli olarak yeni kanser hücrelerinin meydana gelmesi ve yok edilememesi ile karakterize bir hastalıktır. Kanser, dünya çapında ölümlerin ana nedenlerinden biridir. Yılda yaklaşık olarak 9 milyon kişinin ölümüne neden olur. Kanser tedavisinde mortaliteyi azaltmak ve sağ kalımı arttırmak için birçok farklı tedavi modaliteleri uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler olmak üzere başlıca üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunların içerisinde en sık kullanılan yöntem olan kemoterapide, kimyasal ajanlarla kanser hücrelerinin apoptozu hedeflenirken aynı zamanda kanserin durdurularak yayılması da engellenir. Ancak var olan ilaçların, yüksek toksisiteye, istenmeyen yan etkiler ve ilaç direncine neden olmasından dolayı hala günümüzde kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar araştırılmaktadır. Bugünkü araştırmaların önemli bir hedefi, özellikle en agresif tümörler için yeni, daha spesifik kemoterapötiklerin geliştirilmesi ve yeni biyolojik hedeflerin tanımlanmasıdır. Kanser tedavisi için çeşitli moleküler hedefler arasında, DNA topoizomerazlar yer almaktadır. Hücre proliferasyonu, farklılaşması ve hayatta kalması sırasındaki temel rolleri nedeniyle iyi karakterize edilmiş hedeflerdir. Bu enzimler, DNA üzerinde geçici kırıklar oluşturarak molekülün kimyasal yapısını etkilemeden üç boyutlu yapısını değiştirirler. Tek zincir üzerinde veya çift zincir üzerinde kırık oluşturmalarına göre tip I ve tip II olarak iki alt sınıfa ayrılırlar.

Keywords

Topoizomeraz I, Topoizomeraz II, Kanser.

Read: 168

Download: 47