DNA Topoisomerases as Targets for Anticancer Agents

Author:

Number of pages: 306-312
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 3

Abstract

Kanser, hücrenin temel işlevlerini düzenleyen mekanizmalardaki bozuklukların sonucunda ortaya çıkan ve çeşitli genetik değişikliklerden kaynaklanan kompleks bir hastalıktır. Bu genetik değişiklikler neticesinde hücre döngüsünün bozularak sürekli olarak yeni kanser hücrelerinin meydana gelmesi ve yok edilememesi ile karakterize bir hastalıktır. Kanser, dünya çapında ölümlerin ana nedenlerinden biridir. Yılda yaklaşık olarak 9 milyon kişinin ölümüne neden olur. Kanser tedavisinde mortaliteyi azaltmak ve sağ kalımı arttırmak için birçok farklı tedavi modaliteleri uygulanmaktadır. Kanser tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yöntemler olmak üzere başlıca üç yaklaşım bulunmaktadır. Bunların içerisinde en sık kullanılan yöntem olan kemoterapide, kimyasal ajanlarla kanser hücrelerinin apoptozu hedeflenirken aynı zamanda kanserin durdurularak yayılması da engellenir. Ancak var olan ilaçların, yüksek toksisiteye, istenmeyen yan etkiler ve ilaç direncine neden olmasından dolayı hala günümüzde kanser tedavisinde yeni yaklaşımlar araştırılmaktadır. Bugünkü araştırmaların önemli bir hedefi, özellikle en agresif tümörler için yeni, daha spesifik kemoterapötiklerin geliştirilmesi ve yeni biyolojik hedeflerin tanımlanmasıdır. Kanser tedavisi için çeşitli moleküler hedefler arasında, DNA topoizomerazlar yer almaktadır. Hücre proliferasyonu, farklılaşması ve hayatta kalması sırasındaki temel rolleri nedeniyle iyi karakterize edilmiş hedeflerdir. Bu enzimler, DNA üzerinde geçici kırıklar oluşturarak molekülün kimyasal yapısını etkilemeden üç boyutlu yapısını değiştirirler. Tek zincir üzerinde veya çift zincir üzerinde kırık oluşturmalarına göre tip I ve tip II olarak iki alt sınıfa ayrılırlar.

Keywords

Abstract

Cancer is a complex disease resulting from various genetic changes that lead to disorders in the mechanisms regulating the basic functions of the cell. As a result of these genetic changes, it is a disease characterized by the fact that new cancer cells are constantly formed and cannot be destroyed by disrupting the cell cycle. Cancer is one of the main causes of deaths worldwide. It causes approximately 9 million deaths annually. Many different treatment modalities are applied in cancer treatment to decrease mortality and increase survival. There are three main approaches in cancer treatment: chemotherapy, radiotherapy and surgical methods. In chemotherapy, which is the most commonly used method among these, while apoptosis of cancer cells is targeted with chemical agents, it is also prevented from stopping the cancer by spreading. However, new approaches to cancer treatment are still being investigated today, since existing drugs cause high toxicity, undesirable side effects and drug resistance. An important goal of current researchs is the development of new, more specific chemotherapeutics and the identification of new biological targets, especially for the most aggressive tumors. DNA topoisomerases are among the various molecular targets for cancer treatment. Cell proliferation are well-characterized targets due to their essential role in differentiation and survival. These enzymes change the three dimensional structure of DNA without affecting chemical structure through transient breaks. They are divided into two subclasses as type I and type II according to their fracture formation on a single chain or double chain.

Keywords