Fertilitenin Değiştirilebilen Faktörleri
Changeable Factors of Fertility

Author : -Savaş Karakuş, Fülya Çağlı
Number of pages : 296-300

Abstract

Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamama durumuna infertilite denir. Bu süre 35 yaşının üzerinde altı aydır. Obezite ve infertilite arasında pozitif bir korelasyon vardır. Yüksek vücut kitle indeksi, hormon anormallikleri ve anovülasyon nedeniyle infertiliteye neden olur. Obez kadınların, menstrüel düzensizlikler, anovülasyon ve düşük gebelik oranı hipotalamik hipofiz over ekseni üzerindeki etkisi ile ilişkilidir. Yaşam tarzının yanı sıra, gıdalar ve besinler, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, stresli işler ve diğer koşullar kadın fertilitesi üzerindeki etkileri vardır.

Keywords

İnfertilite, yaşam şekli, stres

Read: 243

Download: 72