Changeable Factors of Fertility

Author:

Number of pages: 296-300
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 3

Abstract

Bir yıl düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamama durumuna infertilite denir. Bu süre 35 yaşının üzerinde altı aydır. Obezite ve infertilite arasında pozitif bir korelasyon vardır. Yüksek vücut kitle indeksi, hormon anormallikleri ve anovülasyon nedeniyle infertiliteye neden olur. Obez kadınların, menstrüel düzensizlikler, anovülasyon ve düşük gebelik oranı hipotalamik hipofiz over ekseni üzerindeki etkisi ile ilişkilidir. Yaşam tarzının yanı sıra, gıdalar ve besinler, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite, stresli işler ve diğer koşullar kadın fertilitesi üzerindeki etkileri vardır.

Keywords

Abstract

Infertility is defined as the absence of pregnancy after one year of regular sexual intercourse, and as of the sixth month of attempting to conceive for women 35 or more years of age. There is a positive correlation between obesity and infertility. Infertility increased due to high body mass index, hormone abnormalities and anovulation.Menstrual irregularities, anovulation, and low conception rate have been associated with obesity through its effect on the hypothalamic pituitary ovarian axis.The effects of lifestyle on female fertility have received great attention as well as foods and nutrients, the body mass index,physical activity, stressing jobs and other conditions, are currently widely claimed as having a negative impact on the fertility

Keywords