Obesity and Female Infertility

Author:

Number of pages: 165-168
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 2

Abstract

Obezite tüm dünyada artış gösteren ve metabolik komplikasyonlara neden olabilen bir sağlık problemidir. Obez kadınlarda menstürel siklus bozuklukları, polikistik over sendromu ve infertilite gibi jinekolojik problemler daha sık görülmektedir. İnfertilite, düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebelik sağlanamaması olarak tanımlanır. Obezitede görülen insülin direnci hipotalamik-pituiter-over aksını olumsuz etkileyerek anovulasyona ve infertiliteye neden olabilmektedir. Ayrıca oosit kalitesini ve endometrial reseptiviteyi olumsuz etkilemektedir. Obezite infertiliteye yönelik tedavi sonuçlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Obeziteye yönelik tedavinin infertilite tedavi başarısını artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak infertil hastalar değerlendirilirken etyolojik ve tedavi başarısını etkileyebilen önemli bir faktör olarak obezite dikkate alınmalıdır.

Keywords

Abstract

Obesity is a health problem that increases worldwide and can cause metabolic complications. Gynecological problems such as menstrual cycle disorders, polycystic ovarian syndrome and infertility are more common in obese women. Infertility is defined as failure to achieve pregnancy at the end of a year despite regular unprotected sexual intercourse. Insulin resistance seen in obesity may adversely affect the hypothalamic-pituitary-ovarian axis, causing anovulation and infertility. It also negatively affects oocyte quality and endometrial receptivity. Obesity also adversely affects treatment results for infertility. Treatment for obesity has been shown to increase infertility treatment success. In conclusion, when evaluating infertile patients, obesity should be considered as an important factor that may affect the etiological and treatment success.

Keywords