Obezite ve Kadın İnfertilitesi
Obesity and Female Infertility

Author : Fulya Çağlı -Savaş Karakuş
Number of pages : 165-168

Abstract

Obezite tüm dünyada artış gösteren ve metabolik komplikasyonlara neden olabilen bir sağlık problemidir. Obez kadınlarda menstürel siklus bozuklukları, polikistik over sendromu ve infertilite gibi jinekolojik problemler daha sık görülmektedir. İnfertilite, düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yılın sonunda gebelik sağlanamaması olarak tanımlanır. Obezitede görülen insülin direnci hipotalamik-pituiter-over aksını olumsuz etkileyerek anovulasyona ve infertiliteye neden olabilmektedir. Ayrıca oosit kalitesini ve endometrial reseptiviteyi olumsuz etkilemektedir. Obezite infertiliteye yönelik tedavi sonuçlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Obeziteye yönelik tedavinin infertilite tedavi başarısını artırdığı görülmüştür. Sonuç olarak infertil hastalar değerlendirilirken etyolojik ve tedavi başarısını etkileyebilen önemli bir faktör olarak obezite dikkate alınmalıdır.

Keywords

Obezite, infertilite

Read: 746

Download: 234