Determination of the Effect of 2,3-Dihydroxybenzoic Acid on Lipid Profile of Prostate Cancer Cells by Shotgun Lipidomic Analysis and Anticancer Activity

Author:

Number of pages: 5-14
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 1

Abstract

Bu çalışmada, PC-3 insan prostat kanseri hücrelerinde 2,3-dihidrobenzoik asit (2,3-DHBA)’in antikanser aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, 2,3-DHBA'nın PC-3 insan prostat kanseri hücrelerinin lipid profili üzerindeki etkileri de shotgun lipidomik yaklaşımla incelenmiştir. Doğal olarak oluşan bir fenolik asit türü olan 2,3-DHBA’nın, PC-3 insan prostat kanseri hücrelerinde antikanser aktivitesi, MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolyum) yöntemi ile belirlendi. 2,3-DHBA’nın apoptotik etkisi ise, DAPI (4,6-diamidino-2 fenilindol) boyamasıyla incelenmiştir. Sonuçlarımız, 2,3-DHBA’nın PC-3 insan prostat kanseri hücrelerinde antikanser aktivitesine sahip olduğunu ve bu etkinin doza ve zamana bağlı olarak arttığını göstermiştir. Ayrıca DAPI boyaması, kromatin yoğunlaşması ve nükleer fragmantasyon gibi apoptotik özelliklerin zamana bağlı bir şekilde arttığını göstermiştir. Kanser dahil olmak üzere bazı hastalıkların, belirli lipit türlerinde spesifik değişikliklerle ilişkili olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın son aşamasında, 2,3-DHBA’nın PC-3 insan prostat kanseri hücre lipid profili üzerindeki etkileri, shotgun lipidomik yaklaşım kullanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 2,3-DHBA uygulamasının PC-3 insan prostat kanseri hücre lipit türlerinde yağ asitleri, gliserolipid, gliserofosfolipid, sterol lipitler, prenol lipidler ve polipetid lipit türlerinde değişikliklere neden olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, we aimed to determine the anticancer activities of 2,3-dihydroxybenzoic acid (2,3-DHBA) against PC-3 human prostate cancer cells. In addition, the effects of 2,3-DHBA on the lipid profile of PC-3 human prostate cancer cells were also investigated by the shotgun lipidomic approach. The anticancer activity of 2,3-DHBA which is a naturally occurring type of phenolic acid on PC-3 human prostate cancer cells was determined by MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) method. In addition, the apoptotic effect of 2,3-DHBA was investigated by DAPI (4,6-diamidino-2 phenylindole) staining. Our results showed that 2,3-DHBA have an anticancer activity to PC-3 human prostate cancer cells and this effect was increased in dose and time-dependent. In addition, DAPI staining showed that apoptotic properties such as chromatin condensation and nuclear fragmentation increased in a time-dependent manner. Certain diseases, including cancer, are known to be associated with specific changes in particular lipid species. In the last step of our study, the effects of 2,3-DHBA on PC-3 human prostate cancer cell lipid profile were investigated using a shotgun lipidomic approach. As a result of the analyzes, it was observed that 2,3-DHBA application caused changes in fatty acids, glycerolipid, glycerophospholipid, sterol lipids, prenol lipids, and polyketide lipid species in PC-3 prostate cancer cell lipid species.

Keywords