Therapeutic Aptamers

Author:

Number of pages: 5-9
Year-Number: 2019-1

Abstract

Aptamerler kısa tek zincirli ve nükleik asit yapısında olan, SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment) adı verilen bir teknik ile geliştirilen ve hedeflerine yüksek ilgi ve özgüllük ile bağlanabilen moleküllerdir. Sentezlenmelerinin kolaylığı, yapılarının küçüklüğü ve biyolojik uyumları sayesinde hem tane hem de tedavi alanında kullanılabilecek aday moleküllerdir. Bu kısa derlemede piyasada müstahzarı olan ve çeşitli Faz aşamalarında bulunan terapötik aptamerler hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Abstract

Aptamers are short, single-stranded nucleic acid structures that are developed by the method called SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment) which are bind to its target with high affinity and specificity. They are easy to synthesize, small in size and biocompatible due to their molecular structure. This short review provides information on therapeutic aptamers which are commercially available and are available in various Phase stages.

Keywords