Viscum album ssp. Austriacum (WIESP.) VOLLMAN Subspecies Effects on Egg Productivity and Physical Growth on the Capital of Caenorhabditis elegans extract of Leaf and Fruit Ethanol Extracts

Author:

Number of pages: 10-13
Year-Number: 2019-1

Abstract

Bu çalışmada Viscum album ssp. austriacum (WİESP.) VOLLMAN alt türünün yaprak ve meyve ethanol ekstrelerinin Caenorhabditis elegans (C. elegans) bireyleri üzerinde yumurta verimi ve fiziksel büyüme üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan Viscum album ssp. austriacum yaprak ve meyve ethanol ekstreleri C. elegans standart besiyerine uygulanmıştır. Çalışma sonucunda yaprak ekstresinde özellikle 0,5- 0,125 gr/100 ml’ lik dozlar arasında yumurta veriminde önemli derecede bir artış tespit edilirken, meyve ekstresinde aynı durum 0,1-0,125 gr/100ml’lik konsantrasyonlar arasında gözlenmiştir. Araştırmamız sonucunda Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.) yaprak ve meyve ethanol ekstresinin çeşitli konsantrasyonlarına maruz bırakılan C. elegans bireyleri üzerinde herhangi bir fiziksel büyüme geriliği saptanmamıştır. İnfertilitede endokrinolojik değerlendirme yapılması gerektiği ve çeşitli endokrinolojik bozuklukların, infertiliteye neden olabildiği ileri sürülmektedir. İlaveten etnobotanik çalışmalarda infertilite sorununun çözümlenmesinde kullanılan bitki örneklerinin insanlarda hormonal dengesizliği tedavi ettiği düşünülmektedir. Viscum albüm L’nin bu etkikeri biyokimyasal deneylerle test edilerek desteklenmelidir.

Keywords

Abstract

In this study, Viscum album ssp. austriacum (WISES.) VOLLMAN subspecies the effects of leaf and fruit ethanol extracts of the on Caenorhabditis elegans (C. elegans) individuals on egg production and physical growth were investigated. Viscum album ssp. austriacum prepared at different concentrations leaf and fruit ethanol extracts were applied to C. elegans standard medium. As a result of this study, significant increase in egg production was observed especially in leaf extracts of 0,5-0,125 g / 100 ml, whereas the same situation was observed between 0,1 and 0,125 g / 100 ml concentrations in fruit extract. As a result of our research, Viscum album L. ssp. austriacum no physical growth retardation was detected on C. elegans individuals exposed to various concentrations of leaf and fruit ethanol extracts.

Keywords