Effect of Stevia rebaudiana Bertoni Leaf Extracts on the Egg Productivity and Physical Growth of  Caenorhabditis elegans

Author:

Number of pages: 1-4
Year-Number: 2019-1

Abstract

Stevia rebaudiana Bertoni yapraklarının su ve metanol ekstraktları, Caenorhabditis elegans'ın yumurta üretimi ve fiziksel gelişimi üzerinde test edildi. S. rebaudiana su ekstraktlarının farklı konsantrasyonları C. elegans'ın yumurta üretimini control grubuna göre önemli ölçüde azalttığı görüldü (p <0.05). S. rebaudiana yapraklarının 0.1, 0,25 ve 0,5 gr / 100 ml metanol ekstreleri incelendiğinde, 0.25 gr / 100 ml konsantrasyonunda yumurta veriminde belirgin bir azalma gözlendi (p <0,05). Test edilen tüm konsantrasyonlarla kontrol grupları arasında önemli farklılıklar bulundu. S. rebaudiana'nın su ve metanol ekstrelerinin farklı konsantrasyonları C. elegans'ın fiziksel büyümesi üzerinde herhangi bir etki göstermedi. Halk hekimliğinde kullanılan S. rebaudiana'nın su ekstraktının C. elegans üzerinde olumlu bir etkisi olup olmadığı şüphelidir. Gelecekte in vitro ve in vivo çalışmalar, S. rebaudiana'yı tedavi edici bir ilaç olarak kullanabilmek için gereklidir.

Keywords

Abstract

Water and methanol extracts of Stevia rebaudiana Bertoni (S. rebaudiana )leaves were tested on the egg production and physical growth of Caenorhabditis elegans (C. elegans). It could be demonstrated that the different concentrations of the water extracts significantly reduced the egg production of C. elegans as compared to the controls (p<0.05). When the 0.1, 0.25 and 0.5 gr/100 ml methanol extracts of S. rebaudiana leaves were examined, a significant decrease in egg yield was observed at concentration of 0.25 gr/100 ml (p<0,05). Significant differences were found between all the concentrations tested and the control groups. The different concentrations of water and methanol extracts of S. rebaudiana did not show any effect on the physical growth of C. elegans. It is doubtful whether the water extract of S. rebaudiana, which are being used in folks medicine have a positive effect on C. elegans. Future in vitro and in vivo studies are necessary to be able to use S. rebaudiana as a therapeutic remedy.

Keywords