Amoebicidal activity of Consolida orientalis (Gay.) Schröd. on Acanthamoeba castellanii cysts and trophozoites and its cytotoxic potentials

Author:

Number of pages: 34-39
Year-Number: 2020-Volume: 2 Issue: 1

Abstract

Çalışmada Consolida orientalis’in Acanthamoeba castellanii (A. castellanii) kist ve trofozoitleri üzerine etkisini ve bitki ekstraktlarının sitotoksik potansiyellerinin araştırılması amaçlandı. Consolida orientalis’in amibisidal aktivitesini test etmek amacıyla A. castellanii trofozoit ve kistlerinin aksenik kültürleri hazırlandı. 24 kuyucuklu plaklarda Consolida orientalis’in 5 mg/100 µL, 2,5 mg/100 µL, 1,25 mg/100 µL ve 0,6 mg/100 µL’ lik konsantrasyonları hazırlandı ve A. castellanii kist ve trofozoitleri bu kültürlere ekildi. Parazitler tripan blue ile boyandıktan sonra hücre sayım cihazında 0, 1, 3, 6, 12, 24 ve 48’inci saatlerde sayıldı. Ayrıca Consolida orientalis’in WI-38 insan fibroblast hücre hattı üzerine sitotoksisitesi de XTT testi ile test edildi. Consolida orientalis çiçek ekstraktlarının farklı konsantrasyonlarına maruz bırakılan A. castellanii canlılık durumları incelendiğinde 24 saat sonunda 5 mg/100 µL, 2,5 mg/100 µL konsantrasyonlarında canlı kist ve trofozoite rastlanmadı. Consolida orientalis toprak üstü kısmında ise 12 saat sonunda 5 mg/100 µL, 2,5 mg/100 µL konsantrasyonlarında canlı trofozoite, 24 saat sonunda 5 mg/100 µL ve 48 saat sonunda 5 mg/100 µL ve 2,5 mg/100 µL’lik konsantrasyonlarında canlı parazit kistine rastlanmadı. Yapılan sitotoksisite çalışmaları sonucunda Consolida orientalis’in WI-38 insan fibroblast hücre hattı üzerine 5 mg/100 µL konsantrasyonda dahi herhangi bir sitotoksik etki göstermediği tespit edildi. Verilerimizin Acanthamoeba kaynaklı hastalıkların tedavisinde yeni bir terapötik ajan geliştirilmesi için öncü bir çalışma olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the effects of Consolida orientalis on Acanthamoeba castellanii (A. castellanii) cyst and trophozoites and cytotoxic potentials of plant extracts. Axenic cultures of A. castellanii trophozoites and cysts were prepared to test the amibicidal activity of Consolida orientalis. Consolida orientalis concentrations of 5 mg / 100 µL, 2.5 mg / 100 µL, 1.25 mg / 100 µL and 0.6 mg / 100 µL were prepared in 24-well plates and A. castellanii cysts and trophozoites were cultured in these mediums. Parasites were counted in cell counting device at 0, 1, 3, 6, 12, 24 and 48 hours after staining with trypan blue. In addition, the cytotoxicity of Consolida orientalis on the WI-38 human fibroblast cell line was tested with the XTT test. When A. castellanii, which was exposed to different concentrations of Consolida orientalis flower extracts, was examined, no live cyst and trophozoite were found at the concentrations of 5 mg / 100 µL, 2.5 mg / 100 µL after 24 hours. Aerial part of Consolida orientalis, after 12 hours, all trophozoites died at concentrations of 5 mg / 100 µL, 2.5 mg / 100 µL. And no viable parasitic cyst was found at concentrations of 5 mg / 100 µL at the end of 24 hours and 5 mg / 100 µL and 2.5 mg / 100 µL after 48 hours. As a result of the cytotoxicity studies, it was determined that Consolida orientalis did not show any cytotoxic effects on the WI-38 human fibroblast cell line, even at a concentration of 5 mg / 100 µL. Our data is thought to be a pioneering study to develop a new therapeutic agent in the treatment of diseases, the cause of which is A. castellanii.

Keywords