International Journal of Academic Medicine and Pharmacy

Editor: Necati Ozpinar, PhD.
Assistant Editor: Ozan Kilickaya, PhD.
Publication Place:
Year-Number: 2019-1
Generic File | Full text | Contents | Cover photo | From the Editor |

Articles for this issue

32x32

Hülya Özpınar - Merve Yüksek Stevia rebaudiana Bertoni Bitkisinin Yaprak Ekstraktının Caenorhabditis elegans Bireylerinde Yumurtadan Çıkma ve Fiziksel Büyüme Üzerine Etkisi, 1-4
Effect of Stevia rebaudiana Bertoni Leaf Extracts on the Egg Productivity and Physical Growth of  Caenorhabditis elegans
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jamp.40055
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Fatih Fazıloğlu - Pakize Cantürk Kılıçkaya, Ozan Kılıçkaya Terapötik Aptamerler , 5-9
Therapeutic Aptamers
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jamp.40125
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hülya Özpınar - Ezgi Akay Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.) VOLLMAN alt türünün yaprak ve meyve ethanol ekstraktlarının Caenorhabditis elegans bireyleri üzerinde yumurta verimi ve fiziksel büyüme üzerine etkisi, 10-13
Viscum album ssp. Austriacum (WIESP.) VOLLMAN Subspecies Effects on Egg Productivity and Physical Growth on the Capital of Caenorhabditis elegans extract of Leaf and Fruit Ethanol Extracts
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jamp.40096
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Tulay Oymak Dispersif Sıvı Sıvı Mikro Ekstraksiyon Yöntemi ile İçme Sularında Alüminyumun Spektrofotometrik Tayini, 14-18
Spectrophotometric Determination of Aluminum in Tap Waters with Dispersive Liquid–Liquid Microextraction
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jamp.40189
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Hale Yildiz - Gamze Tuzun, Sema Misir, Tutku Tunc, Ceylan Hepokur , 19-21
Investigation of The Antiproliferative Effect of Camelia Sinensis on Liver Cancer (Hepg2) Cell Line
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jamp.40233
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Saliha Özpınar - Hayriye Kara Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarında Mobbing ve İş Doyumu İlişkisi; Manisa Örneği, 22-26
Mobbing and Job Satisfaction Relation in Primary Healthcare Workers: Manisa Sample
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/jamp.40220
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Academic Medicine and Pharmacy
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.