Terapötik Aptamerler
Therapeutic Aptamers

Author : Fatih Fazıloğlu - Pakize Cantürk Kılıçkaya, Ozan Kılıçkaya
Number of pages : 5-9

Abstract

Aptamerler kısa tek zincirli ve nükleik asit yapısında olan, SELEX (systematic evolution of ligands by exponential enrichment) adı verilen bir teknik ile geliştirilen ve hedeflerine yüksek ilgi ve özgüllük ile bağlanabilen moleküllerdir. Sentezlenmelerinin kolaylığı, yapılarının küçüklüğü ve biyolojik uyumları sayesinde hem tane hem de tedavi alanında kullanılabilecek aday moleküllerdir. Bu kısa derlemede piyasada müstahzarı olan ve çeşitli Faz aşamalarında bulunan terapötik aptamerler hakkında bilgi verilmiştir.

Keywords

Terapötik Aptamerler, Pegaptanib, Kanser, Makular Dejenerasyon

Read:1136

Download: 396