Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.) VOLLMAN alt türünün yaprak ve meyve ethanol ekstraktlarının Caenorhabditis elegans bireyleri üzerinde yumurta verimi ve fiziksel büyüme üzerine etkisi
Viscum album ssp. Austriacum (WIESP.) VOLLMAN Subspecies Effects on Egg Productivity and Physical Growth on the Capital of Caenorhabditis elegans extract of Leaf and Fruit Ethanol Extracts

Author : Hülya Özpınar - Ezgi Akay
Number of pages : 10-13

Abstract

Bu çalışmada Viscum album ssp. austriacum (WİESP.) VOLLMAN alt türünün yaprak ve meyve ethanol ekstrelerinin Caenorhabditis elegans (C. elegans) bireyleri üzerinde yumurta verimi ve fiziksel büyüme üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan Viscum album ssp. austriacum yaprak ve meyve ethanol ekstreleri C. elegans standart besiyerine uygulanmıştır. Çalışma sonucunda yaprak ekstresinde özellikle 0,5- 0,125 gr/100 ml’ lik dozlar arasında yumurta veriminde önemli derecede bir artış tespit edilirken, meyve ekstresinde aynı durum 0,1-0,125 gr/100ml’lik konsantrasyonlar arasında gözlenmiştir. Araştırmamız sonucunda Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.) yaprak ve meyve ethanol ekstresinin çeşitli konsantrasyonlarına maruz bırakılan C. elegans bireyleri üzerinde herhangi bir fiziksel büyüme geriliği saptanmamıştır. İnfertilitede endokrinolojik değerlendirme yapılması gerektiği ve çeşitli endokrinolojik bozuklukların, infertiliteye neden olabildiği ileri sürülmektedir. İlaveten etnobotanik çalışmalarda infertilite sorununun çözümlenmesinde kullanılan bitki örneklerinin insanlarda hormonal dengesizliği tedavi ettiği düşünülmektedir. Viscum albüm L’nin bu etkikeri biyokimyasal deneylerle test edilerek desteklenmelidir.

Keywords

Caenorhabditis elegans, Viscum album L. ssp. austriacum (WİESP.), yumurta verimi, fiziksel büyüme

Read:1135

Download: 334