Stevia rebaudiana Bertoni Bitkisinin Yaprak Ekstraktının Caenorhabditis elegans Bireylerinde Yumurtadan Çıkma ve Fiziksel Büyüme Üzerine Etkisi
Effect of Stevia rebaudiana Bertoni Leaf Extracts on the Egg Productivity and Physical Growth of  Caenorhabditis elegans

Author : Hülya Özpınar - Merve Yüksek
Number of pages : 1-4

Abstract

Stevia rebaudiana Bertoni yapraklarının su ve metanol ekstraktları, Caenorhabditis elegans'ın yumurta üretimi ve fiziksel gelişimi üzerinde test edildi. S. rebaudiana su ekstraktlarının farklı konsantrasyonları C. elegans'ın yumurta üretimini control grubuna göre önemli ölçüde azalttığı görüldü (p <0.05). S. rebaudiana yapraklarının 0.1, 0,25 ve 0,5 gr / 100 ml metanol ekstreleri incelendiğinde, 0.25 gr / 100 ml konsantrasyonunda yumurta veriminde belirgin bir azalma gözlendi (p <0,05). Test edilen tüm konsantrasyonlarla kontrol grupları arasında önemli farklılıklar bulundu. S. rebaudiana'nın su ve metanol ekstrelerinin farklı konsantrasyonları C. elegans'ın fiziksel büyümesi üzerinde herhangi bir etki göstermedi. Halk hekimliğinde kullanılan S. rebaudiana'nın su ekstraktının C. elegans üzerinde olumlu bir etkisi olup olmadığı şüphelidir. Gelecekte in vitro ve in vivo çalışmalar, S. rebaudiana'yı tedavi edici bir ilaç olarak kullanabilmek için gereklidir.

Keywords

Stevia rebaudiana Bertoni, Caenorhabditis elegans, Yumurta verimi, Fiziksel büyüme

Read:1270

Download: 505